background

Individuální kurz – akupunktura a přidružené techniky

Akupunktura a orgánová diagnostika jsou nedílnou součástí tradiční čínské medicíny TČM. Akupunktura je ve své kolébce prováděna na základě pulzové diagnostiky. Západní svět ji nahradil objektivní metodou EAV (elektroakupunktura podle Dr.Volla) a v oblasti veterinární EAD (elektroakupun­kturní diagnostikou Ing.Sychry). Obě diagnostické metody využívají změn v elektrickém poli orgánových drah na povrchu těla.

Akupunktura a diagnostika EAV/EAD ze sebe vzájemně vycházejí a proto je nabízíme ve dvou vzájemně navazujících kurzech. Učební materiál je rozdělen do dvou samostatných částí, z nichž jedna je věnována převážně akupunktuře a jejím základům a druhá diagnostice  a diagnostickým výstupů použitelným nejen v akupunktuře, ale v dietologii, bylinářství, homeopatii, shiatsu a v dalších celostních léčebných metodách a systémech. Není činěn rozdíl v léčbě lidí a zvířat a kurz je proto společný.

Individuální kurz probíhá ve čtyřech přednáškových dnech, které se indivuélně domluví mezi přednážejícím a studentem.

V jednotlivých lekcích je věnována pozornost tradičním představám celostní medicíny, pracující s pojmy taoismu, jako životní síla Čchi, principy Jin a Jang, vlivu okolního vesmíru na biologický objekt a nahlížení na organizmus jako na jeden celek. K řízení organizmu prostřednictvím orgánových okruhů je použito pět základních pilířů tradiční čínské medicíny a to léčebná dieta, bylinná léčba, akupunktura, dechová cvičení a speciální gymnastika a masáže. V úvodu bude věnována pozornost akupunktuře a jejím neinvazivním odnožím a v dalších lekcích jehlování. Po nezbytném úvodu bude probrán systém orgánových drah a systém akupunkturních bodů na nich ležících, některých speciálních mikrosystémů a mimodráhových bodů. Budou probrány způsoby stimulace akupunkturních bodů i tradiční pulsová diagnostika. Separátně se také probírají funkce jednotlivých akupunkturních bodů.

Cena přednášek teoretické části  je  19 900 Kč.  Data přednáškových dnů se dohodnou individuálně podle možností přednášejícího a žáka.

Následná praxe až do rozsahu 15 hodin je absolvována v mé soukromé praxi a hodina stojí 1500Kč. Data se dohodnou podle časových možností mých a monžostí studujícího a podle objednaných pacientů.

Pro bezhotovostní platbu předem použijte  č.ú. 2400765175/2010, vedeného u Fio Banka a jako V.S. uveďte svoje telefonní číslo pro identifikaci platby.

Přihlášky posílejte mailem na symed@symed.cz a napište do ní své telefonní číslo.

Kurz se uskuteční v Centru DRUID, Davídkova 24, Praha 8

Další informace na telefonu 603245117

Data výuky jsou dohodnutelná individuálně, stejně jako data praxe.

Osvědčení o absolvování se vydává po závěrečné zkoušce a splnění povinné praxe.

This entry was posted in Lidé, Zvířata. Bookmark the permalink.

Napsat komentář