background

Individuální kurz – akupunktura a přidružené techniky

Akupunktura a orgánová diagnostika jsou nedílnou součástí tradiční čínské medicíny TČM. Akupunktura je ve své kolébce prováděna na základě pulzové diagnostiky.

Individuální kurz probíhá ve čtyřech přednáškových dnech, které se indivuélně domluví mezi přednážejícím a studentem. Doplněn je praxí podle možností naší poradny množství pacientů.

V jednotlivých lekcích je věnována pozornost tradičním představám celostní medicíny, pracující s pojmy taoismu, jako životní síla Čchi, principy Jin a Jang, vlivu okolního vesmíru na biologický objekt a nahlížení na organizmus jako na jeden celek. K řízení organizmu prostřednictvím orgánových okruhů je použito pět základních pilířů tradiční čínské medicíny a to léčebná dieta, bylinná léčba, akupunktura, dechová cvičení a speciální gymnastika a masáže. V úvodu bude věnována pozornost akupunktuře a jejím neinvazivním odnožím a v dalších lekcích jehlování. Po nezbytném úvodu bude probrán systém orgánových drah a systém akupunkturních bodů na nich ležících, některých speciálních mikrosystémů a mimodráhových bodů. Budou probrány způsoby stimulace akupunkturních bodů i tradiční pulsová diagnostika. Separátně se také probírají funkce jednotlivých akupunkturních bodů.

Cena přednášek teoretické části  je  19 900 Kč.  Data přednáškových dnů se dohodnou individuálně podle možností přednášejícího a žáka.

Následná praxe až do rozsahu 10 hodin je absolvována v mé soukromé praxi a hodina stojí 1500Kč. Data se dohodnou podle časových možností mých a monžostí studujícího a podle objednaných pacientů.

Pro bezhotovostní platbu předem použijte  č.ú. 2400765175/2010, vedeného u Fio Banka a jako V.S. uveďte svoje telefonní číslo pro identifikaci platby.

Přihlášky posílejte mailem na symed@symed.cz a napište do ní své telefonní číslo.

Kurz se uskuteční v Centru DRUID, Davídkova 24, Praha 8

Další informace na telefonu 603245117

Data výuky jsou dohodnutelná individuálně, stejně jako data praxe.

Osvědčení o absolvování se vydává po závěrečné zkoušce a splnění povinné praxe.

This entry was posted in Lidé, Zvířata. Bookmark the permalink.

Napsat komentář