background

Keltská WYDA

Tělesná cvičení, která mění tok a distribuci životní síly, patří do výbavy zdravotních systémů řady kulturních generací lidstva. Překvapivě jsou u nás známa ponejvíce cvičení pocházející z Asie. Je to jóga, Tai-ti a systémy bojových umění.

Před léty jsem se dostal k cvičení keltského cvičebního systému wyda. Důvodem bylo, že jsem z profesních důvodů potřeboval doplňovat svojí energii a uspořádat její tok ve svém těle. Do té doby jsem to zkoušel mnoha způsoby, ale nějak se to nedařilo. Začal jsem jógou, pokračoval Tai-ti, chodil na Shia-Tsu a atd. Nakonec jsem se dopracoval až k wydě. Bylo to díky knížce vydané nakladatelstvím Alternativa s názvem Léčivá síla Druidů. Knížka popisuje jednotlivá cvičení, ale je napsána třemi jogíny a tak je pojednána z jejich pohledu. Jelikož jsem neměl jinou možnost a v té době o ní ani nevěděl, cvičil jsem wydu podobně jako před tím jógu. Tedy jakou pouhý soubor jednotlivých pohybů těla. Až pozdějším studiem druidských metod a praktik a druidského poheldu na svět jsem pochopil, že wyda je naprosto něco jiného.

Chceme-li se tedy wydou zabývat jako plnohodnotným zdravotním energetickým cvičením, musíme pochopit její podstatu a oprostit se od nahlížení na ni jako na jógu. Je docela něco jiného a pracuje na jiných principech. Nicméně si na začátku musíme říci několik poznámek o józe, která je obecně známa abychom pochopili wydu a viděli rozdíly.

Jóga pracuje s životní energií prostřednictvím cviků – ásan, kdy svalová napětí, dech a poloha těla a končetin mění tok životní síly v organizmu a v orgánových drahách. Při józe je také důležité „uspání“ myšlenek a zklidnění ducha. To se děje celým souborem meditačních cvičeních a dietním režimem. Jóga se tak stává celoživotním programem jedince. Ve své asijské domovině je proto provozována převážně jogíny, kteří žijí mnišským životem a nebo lidmi, kteří již splnili svojí sociální roli ve společnosti – muži nad padesát let s dospělými dětmi, kteří se tak mohou plně věnovat cvičením a medicím a přizpůsobit tomu svůj život. Ženy, díky postavení matky a ochranitelky domácnosti se jógou v její domovině zabývají daleko méně.

Tím nechci jogu a její význam nikterak snižovat, ale myslím, že do západního stylu života a západního vnímání světa se ne příliš hodí. Jejímu západnímu rozšíření napomohl  hlavně Paramhansa Svámí Mahešvaránánda, který jogu Západnímu světu přiblížil metodickou řadou „Jóga v denním životě“. Tím nabídl jógová cvičení široké veřejnosti a tak se stala jóga v západním světe populární a od ní se pak odštěpily její moderní odnože, které ji ale postupně bohužel degradují do role pouhých tělesných cvičení se sportovním zaměřením.

Wyda je ale naprosto něco jiného. Wyda sice navenek pro nezasvěceného diváka vypadá tak trochu jako zjednodušená jóga, ale je založena na jiných principech. Wyda ovlivňuje tok životní energie a mění náplň tří životních energedických center. K tomu používá energii místa, energii magického kruhu, energii hlasu a dechu a energii speciálně vybraných obrazců sestavených z k tomuto účelu vybraných přírodních atributů. Uprostřed těchto obrazců se cvičí. Atributy jsou průmětem hlavně přírodních živlů a jsou naplněné esencí životní energie. Celé cvičení je vlastně magický obřad, určený k dobití energie jednotlivých energetických center.

Tato centra, jak už jsem řekl, jsou tři – vitální, emocionální a mentální. Také v systému, ze kterého se vyvinula jóga, byly původně tři energetické uzly a byly ve stejných místech jako je zná wyda. Až později je východní kultury nazvaly čakrami a vytvořily z nich center sedm.

Wyda svojí podstatou člověka vrací do přírody a využívá přírodní cykly a síly k udržení jeho zdraví. Upevňuje jeho sepětí s okolím, s místem života, s biotopem ve kterém člověk žije a napomáhá mu chápat přírodní zákony. Vracího ho do lůna přírody odkud pochází. Mě toto pojetí je daleko bližší a potřebnější, než oddělení se od okolního světa jako v józe.

Wyda je pro život v jeho plné šíři a tak se snažím ji i chápat. Myslím, že opět nastal čas, kdy je dobré s ní začít pracovat a nabídnout ji dalším zájemcům. To mi umožňuje energetický prostor Centra Druid v Davídkově ulici 24 v Praze na Bulovce. Tento prostor je přímo předurčen k podobné práci. Nabízím možnost si wydu vyzkoušet pod odborným vedením. Cvičení budou probíhat zatím jednou týdně od 16.4. a to v úterý navečer od 18 do 19 hodin. Na cvičení toho není mnoho zapotřebí. Stačí volný cvičební oděv a obuv a později pro práci na zemi deka nebo karimatka. V letních měsících budeme chodit cvičit i do přírody na různá energeticky silná místa a využívat i jejich sílu k vlasnímu prospěchu.

Zájemci se mohou hlásit telegonicky na čísle 603 245 117 a přes mail tomsychra@gmail.com.

 

This entry was posted in Články, Duchovno, Šamanismus. Bookmark the permalink.

Napsat komentář