background

Kurz akupunktury a přidružených technik

15.9.2018 10:008.12.2018 16:00

Tentokrát doplněný i o rozšířenou výuku pro veterináře.

Akupunktura a orgánová diagnostika jsou nedílnou součástí tradiční čínské medicíny TČM. Akupunktura je ve své kolébce prováděna na základě pulzové diagnostiky. Západní svět ji nahradil objektivní metodou EAV (elektroakupunktura podle Dr. Volla) a v oblasti veterinární EAD (elektroakupun­kturní diagnostikou Ing.Sychry).

Otevíráme další semestr studia akupunktury a přidružených technik pro ty, kteří se chtějí těmto technikám věnovat v rámci své profese a platné legislativy. Mohou se ho účastnit i absolventi jiných škol, kteří si chtějí doplnit své znalosti v oboru, protože osnovy a rozsah výuky v našem Centru, je výsledkem čtyřicetiletého studia a praxe Ing.Tomáše Sychry. Ing Sychra pracoval v sedmdesátých a osmdesátých letech jako klinický a výzkumný pracovník v prestižních zdravotnických zařízeních. V nich se podílel na vzniku a práci řady specializovaných akupunkturních ambulancí a učil řadu současných lékařů akupunkturistů a veterinářů.

Sám je žákem Kurzů pořádaných  ILF a našich předních lékařů akupunkturistů jako MUDr.Milady Barešové, MUDr. Václava Kajdoše, prim.MUDr.Jiřího Marka, prim.MUDr.Richarda Umlaufa a dalších. Na svém kontě má přes 40 odborných a vědecký pojednání proslovených na národní i mezinárodní úrovni a publikovaných v řadě časopisů. Složil lékařskou  specializační atestaci.

V roce 1990 založil firmu Symed Ing.Tomáš Sychra, která se specializuje na celou problematiku akupunktury a přidružených technik a poskytuje moderní výchovu pracovníků v tomto oboru. Zabývá se i výrobou pomůcek a přístrojové techniky.

Naše studium probíhá formou přednášek a konzultací vždy jednou měsíčně o víkendu. V době mezi přednáškami dostávají žáci další  astudijní materiály k opakování přednesené látky. Na konci studia se skládá závěrečná zkouška a je vydáno potvrzení o absolvování o studiu a studující obdrží diplom.

Není činěn rozdíl v léčbě lidí a zvířat a kurz je proto společný pro akupunkturu jak u lidí, tak u zvířat.

Rozsah studia. Studium je věnováno tradičním představám celostní medicíny, pracující s pojmy taoismu, jako je životní síla čchi, principy Jin a Jang, vlivu okolního vesmíru na biologický objekt a nahlížení na organizmus jako na jeden celek. K řízení organizmu prostřednictvím orgánových okruhů je použito pět základních pilířů tradiční čínské medicíny a to léčebná dieta, bylinná léčba, akupunktura, dechová cvičení a speciální gymnastika a masáže. Dále je studium věnováno i akupunktuře a jejím neinvazivním odnožím a návazností na další metody TČM. Je probírán systém orgánových drah a systém akupunkturních bodů na nich ležících, dále některé speciální mikrosystémy a mimodráhové body. Budou probrány způsoby stimulace akupunkturních bodů i tradiční pulsová diagnostika. Speciálně se také probírají funkce jednotlivých akupunkturních bodů a jejich specifická účinnost.

Zahájení semestru 15.9.2018,  10:00 až 17:00

Další termíny přednášek  13.10., 10.11. a poslední 8.12.2018

Závěrečná zkoužka je v dalším individuálně dohodnutém termínu.

Cena kurzu je  14 990 Kč.  To platí v případě, že úhrada je provedena minimálně 14 dní předem, v tomto případě tedy nejpozději do 31.8.2018.

V případě platby po tomto datu se cena kurzu zvyšuje o 20%.

Minimální počet  přihlášených je 5. Při menším počtu účastníků platí ceny jako u individuálního kurzu.

Počet účastníků je omezen a proto platí přednost dřívější přihlášky a úhrady kurzovného. 

 

Pro bezhotovostní platbu použijte  č.ú.  2400765175/2010, vedeného u Fio Banka a jako V.S. uveďte svoje telefonní číslo pro identifikaci platby.

Přihlášky posílejte mailem na symed@symed.cz a napište do ní své telefonní číslo.

Kurz se uskuteční v  Centru DRUID, Davídkova 24, Praha 8

Další informace na telefonu 603 245 117

This entry was posted in Články, Kurzy, Lidé, Zvířata. Bookmark the permalink.

Napsat komentář