background

Ochrana osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

 

 

Jméno a příjmení:  Ing. Tomáš Sychra

IČO: 10138439

Sídlo firmy: Kolínská 3, 130 00 Praha 3

Sídlo provozovny: Davídkova 24, 180 00 Praha 8

e-mail: symed@symed.cz

tel.: 603245117

dále jen Správce

 

 

Vážení klienti,

abych mohl plnit závazky ke svým klientů a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat vaše osobní údaje. K tomu sděluji:

 

  • Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 je Správce viz výše.
  • Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodů vyřízení vašich objednávek, reklamací a údajů nezbytných pro Poradnu  a k rozlišení od jiných zákazníků.
  • Zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží či službu a jejich cenu.
  • Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu záruční doby a nebo po dobu, kdy jste mým klientem.
  • Ochrana osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
  • Abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách, slevách a dalších mých akcích, zpracovávám vaše jméno, příjmení a mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš výslovný souhlas, který mě poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
  • Při zpracování vašich osobních údajů nebude docházek k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
  • Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani jsem neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
  • Nemám v úmyslu předat vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.
  • Kdykoli máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým údajům, jejich opravu a nebo výmaz, případně omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakožto i právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

 

 

V Praze 25.5.2018

 

Ing. Tomáš Sychra

This entry was posted in Články, Kurzy, Lidé, Lidé, Zvířata, Zvířata. Bookmark the permalink.

Napsat komentář