background

Golden Boy – měsíční slepota

Valacha Golden Boy jsem poznal před pěti lety. Majitelé Goldíka se na mě obrátili s žádostí koně vyšetřit a navrhnout léčbu opakovaných zánětů oka. Záněty se opakovaly cca po jednom až dvou měsících a byly bez úspěchu léčeny steroidy. Koni se objevil i přes probíhající léčbu mírný zákal v přední komoře oční a tak se majitelé rozhodli změnit strategii léčby a požádali mě o pomoc.

Kůň je přes den ve výběhu, kde stojí sám, a na noc je zaveden do stáje. Režim je zhruba 12/12. Kůň je podkován na všechny čtyři. Využíván je na rekreační vyjížďky několikrát týdně. Provedl jsem standardně vyšetření EAD a doporučil vyloučit z krmné dávky cukry a plísní zasažené seno. Orgánové okruhy, které vyšly z EAD vyšetření s nestandardními hodnotami, jsem pomocí bylinných extraktů upravil a na rozpuštění zákalu dostal Golden Boy homeopatika. Také dostal kúru potravního doplňku Oculovit, který působí protizánětlivě na oči, a karbinec evropský na detoxikaci od plísní. Také jsem doporučil homeopatikum, které napomáhá vstřebání nitroočního výpotku v přední komoře. Jako druhé homeopatikum Goldík dostával homeopatikum preventivně chrání sítnici a oční nerv před vznikem degenerativních změn.

Oko se po cca týdnu vyčistilo a stejně zmizela i zánětlivá reakce a otok oka. Z EAD hodnot zůstaly patologické hodnoty jen na dráze oběhu a ledvin, což jsem přisuzoval podkování všech kopyt. Při kontrole po měsíci jsem našel Goldíka bez problémů, oči byly klidné a bez zákalu. Kůň bral předepsané extrakty ještě dva měsíce a pak jen udržovací dávku bylinné kompozice Oculovit a homeopatikum Phosphorus.

Stav bez zánětu vydržel zhruba osm měsíců a pak došlo k nové zánětlivé reakci, ale už bez zákalu. Vyšetřní EAD však potvrdilo znovu patologické hodnoty na dráze jater, ledvin, tlustého střeva a sleziny a také na dráze tří ohřívačů (žlázy s vnitřní sekrecí). Navržená léčba proto byla totožná s předchozí. Stav se opět po týdnu upravil.

Tyto ataky se v následujících letech opakovaly zhruba jednou do roka. Měly však malou intenzitu a stačilo podat Oculovit či světlík v extraktu a stav se ihned upravil. Při dalším zkoumání vnějších podmínek, které by mohly stát za vznikem recidiv, jsem zjistil od majitelů, že problémy s očima se objevují od doby, kdy byl ze stájí odvezen Goldenův výběhový kamarád. Záněty se objevily asi do dvou měsíců po jeho přesunutí jinam. Také souvisely se špatnou kvlitou sena a jádra ve stájích. Po jejich zhoršení se objevila další ataka nejdéle do týdne.

Za důvody opakovaných zánětů očí bych označil několik příčin. Chronickou příčinou je podkování všech čtyř kopyt. Podkovy na hrudních končetinách zhorší celkově krevní zásobení jednotlivých vnitřních orgánů a podkování pánevních končetin vede k narušení orgánového okruhu ledvin. K tomu se v případě Goldena přidružilo osamocení ve výběhu, což ještě zhoršilo okruh ledvin, do kterého se promítají partnerské a stádové vztahy. Vedle toho plísně v seně narušily činnost tlustého střeva a slinivky. K tomu se ještě přidružilo podávání potravních doplňků obsahujících vyšší cukry a lepek z jádra. Tedy celkově došlo k narušení imunitního systému celého zvířete a to se podepsalo i na autoimunitní odezvě očí.

Jedním z opatření k nápravě bylo vyřazení jádra a cukry obsahujících potravních doplňků. Podpořila to svým doporučením i výživová poradkyně. Do výběhu s Goldenem byl přidán druhý kůň majitelů, čímž se vylepšily sociální podmínky. Od té doby se výrazně snížila incidence zánětů a majitelé mají vypozorováno, že k nim dojde, když někdo z dalších majitelů okolních koní přinese jablka a dá je všem koním. Výrazně se také kontroluje kvalita krmeného sena. Golden Boy je dnes jen na udržovací léčbě homeopatiky a Oculovit dostává jen výjimečně v kombinaci s nesteroidním antirevmatikem, to v případě podezření, že by mohlo dojít k recidivě.

Z Goldíkova příběhu je třeba si vzít ponaučení, že za mnoho zdravotních problémů může ustájení a to jak z hlediska stáda a podmínek ve stádu, tak z hlediska výživy. Mezi důvody zdravotních problémů se ale někdy počítají i problémy vyvolané podkováním. Některé příčiny lze odstranit a některé lze kompenzovat. Nezbytné je ale příčiny vyšetřit a identifikovat. Také se často zapomíná na psychosomatickou příčinu nemocí. U lidí již víme, že psychika je za vznikem řady onemocnění. U zvířat toto ještě příliš ve známost nepřišlo, ale je to tak. Je proto důležité se na ně a na jejich zdravotní problémy dívat s odstupem. Až pak jim můžeme efektivně pomoci. Goldík má naštěstí majitele, se kterými jsme našli společnou řeč a tak je koník v pořádku.

This entry was posted in Články, Zvířata. Bookmark the permalink.

Napsat komentář