background

Pylové alergie

S tímto nepříjemným onemocněním, které může vyústit až ke vzniku astmatu, mám letité zkušenosti. Zvláště v době, kdy jsem pracoval v IKEM, jsme s jednou lékařkou otevřeli v areálu Thomayerovy nemocnice akupunkturní ambulanci pro děti a dorost a ošetřili jsme ročně desítky nemocných.

Alergie se projevuje na úrovni sliznic, kůže a očí. Příčina je ale jedna – porucha funkce imunitního systému. Tady chci varovat před chybnou laickou léčbou a opakovaným mylným názorem. Mnoho lidí se domnívá, že posílení imunitního systému stav zlepší. Není to pravda, posílením imunitní odezvy se reakce imunitního systému zesílí a tím se zdravotní stav zhorší. Imunitní systém je třeba naučit chovat se k danému alergenu tak, aby ho nepovažoval za látku tělu nebezpečnou. Medicína postupuje většinou cestou útlumu alergické reakce pomocí kortikosteroidů a v případě následného vzniku zánětlivé reakce bakteriálního typu zasahuje antibiotiky. Problém je ale v tom, že tato léčba působí symptomaticky, neřeší základní příčinu onemocnění a po vysazení léků se alergická reakce znovu rozhoří.

Jak jsem se dostal i k zdravotním problémů zvířat a hlavně koní, tak jsem postupně začal poznávat příčiny alergie způsobené životním prostředím. Jedním z hlavních spouštěčů jsou plísně. V lidských obydlích jsou méně viditelné než například ve stájích, ale i v bytech plísně jsou.

Pozor na tapety, na koberce, na lepená linolea. Problémem jsou i zateplené fasády, které brání přirozenému odvětrání vnitřního prostoru. Stejným problémem jsou levná plastová okna a dveře.

U koní je hlavní příčinou seno, které je zdrojem plísní, alergenů a toxických látek. Platí to i o slámě na podestýlku, kterou koně žerou. Koně v režimu 24/7 si mohou alespoň v létě částečně vybrat, ale v zimě dostávají i na pastvinách seno, které je technologií sklízení znehodnoceno plísněmi a rostlinami, které by sami koně normálně nežrali. Boxově ustájení koně mají tento problém celoročně. Také různé potravní doplňky obsahují látky, které by kůň normálně nežral. Jsou to hlavně látky obsahující vyšší cukry. Ty zatěžují slinivku a zhoršují alergickou odezvu a hlavně slouží jako “potrava” plísní v organizmu.

Loňský rok byl srážkově výrazně podnormální a tak se v trávě a ostatních rostlinách změnily hladiny obsahových látek. Celoročně se některé obsahové látky koncentrovaly. Při jejich zkrmování dochází k výraznému zvýšení toxických hladin mnoha látek a ty destabilizují jak metabolizmus, tak alergický systém. Výsledky se už dostavují. Loňský podzim se výrazně zvýšilo množství otrav javorem klenem. V seně se více projevuje vliv třezalky, který za normálního stavu nenastává. Poměr třezalky k ostatním rostlinám a trávě byl loni vyšší než v jiných letech. Obdobně to je se starčekem. Také jeho poměr v senu bude letos vyšší. Koně nemají možnost se těmto rostlinám v seně účinně vyhnout. Problém je v tom, že zdravotní problémy nastávají s velkou prodlevou a tak jejich příčinu těžko nacházíme. Například u starčeku je to až jeden rok, otrava je fatální a projevuje se rozpadem jater.

Jsem dalek toho, abych čtenáře strašil. U sezónních alergií nabízím začít s léčbou právě v tomto období. Tedy v únoru a v klidovém stavu organizmu. Pokud čekáte, až se potíže objeví, je pro daný rok už pozdě a onemocnění jde jen těžko výrazně zmírnit a nebo dokoce vyléčit. U nesezónních alergií je jedno, kdy se začne, ale u sezónních je lepší začít v zimních měsících. Platí to jak pro lidi, tak pro zvířata.

Nejúčinější léčba začíná u lidí vyšetřením EAV a u koní EAD. Zjistí se, na co je organizmus alergický a jak které orgány pracují. Podle toho se nasadí bylinná léčba, začne se s akupunturou a vyberou se nejúčinnější homeopatika, která se v období alergické reakce podávají. Kroky jsou tedy čtyři.

- celostní vyšetření

- harmonizační bylinná léčba

- homeopatická léčba

- akupunktura

Kúra trvá přes pylové období a překrývá jeho dobu cca o 30 až 60 dnů. Léčbu alergií začněte včas.  K léčbě se můžete přihlásit na tel: 603245117 a nebo mailem na symed@symed.cz

Ing. Tomáš Sychra

This entry was posted in Články, Lidé, Zvířata. Bookmark the permalink.

Napsat komentář