background

Akupunktura u koní

 O akupunktuře

Akupunktura je léčebná metoda, která je jedním z pěti základních pilířů tradiční čínské medicíny. Je založena na stimulaci aktivních bodů ležících na povrchu těla. Ke stimulaci se používá tradičně tlak a požehování teplem hořícího pelyňku, tedy takzvaná moxa. Později se připojuje i jehlování – odtud je evropský název akupunktura (acus – jehla).

Západní svět přidal další způsoby stimulace akupunkturních bodů jako například světlo, elektrický proud, magnet, mikrovlnné záření, zvuk a další. Není tedy nezbytné použití jehel a můžeme body stimulovat i bez narušení kůže. Tady například světlo:

Aktivní body jsou seřazeny do určitých linií, kterým říkáme akupunkturní dráhy nebo meridiány. Každá dráha má přiřazenu určitou organizačně řídicí strukturu v organizmu, která je nazvána podle svého hlavního anatomického orgánu. Tento orgán je jakýmsi jejím hlavním řídicím centrem a vstupní branou. Základních orgánových drah je dvanáct. Ty jsou párové a probíhají symetricky po obou polovinách těla. K nim jsou přiřazeny další dvě dráhy, které doplní celkový počet na čtrnáct a jimi jsou Přední střední a Zadní střední dráha.

Tradiční čínské texty popisují od nepaměti jak lidské, tak zvířecí akupunkturní body. V západní civilizaci se však akupunktura u zvířat dělá jen krátkou dobu. U lidí je popsáno 780 akupunkturních bodů a u koní a malých zvířat obdobně.

Působením akupunktury se dociluje, podle tradičních představ, rovnoměrné proudění životní síly Čchi v jednotlivých meridiánech. Pokud tato síla proudí neporušeně, člověk či zvíře je zdravé. Pokud dojde k jejímu nedostatku a nebo naopak hromadění, vzniká tím energetická nerovnováha a začínají zdravotní potíže. Stimulací aktivních bodů docilujeme rovnoměrné proudění Čchi, nastolíme tak rovnováhu a dojde k vyléčení pacienta nebo zahojení jeho rány.

Naše západní civilizace vysvětluje mechanizmus akupunktury jako souborné působení akupunktury na úrovni centrální nervové soustavy, kde obnoví chybovou informaci vzniklou psychosomatickou poruchou a vyplaví vlastní deriváty morfia (endorfiny), které působí analgeticky. To umožní větší efektivnost samouzdravovacích mechanizmů těla. Hlavní doménou akupunktury jsou tedy takzvané funkční poruchy.

Akupunkturní diagnóza u koní  

Nezbytné k provádění akupunktury je přesné určení místa a důvodu poruchy v proudění síly Čchi. Akupunkturní pohled na živý organizmus je celostní, to znamená, že celý organizmus je chápán jako jeden celek. K této diagnóze je zapotřebí celé řady údajů, aby bylo možno správně určit povahu problému. V případě koně je nezbytné získat informace o počátku a délce výskytu zdravotních problémů, způsobu dosavadní léčby, pokud nějaká byla, a o velikosti odezvy na ni, o míře zdravotních problémů a bolestivosti a o chování koně. Kůň je pak objektivně vyšetřen včetně celostního senzorického vyšetření. Toto vyšetření zahrnuje klasický trias, zkoušku kůže, svalových spasmů, případně ohybové zkoušky kloubů a z celostních diagnostik čínskou typologii a hlavně námi vyvinutou elektroakupunkturní diagnostiku EAD. Podle získaných informací je pak stanovena strategie léčby.

Vlastní akupunktura 

 Akupunktura je založena na předchozí diagnostice. Používají se k ní ocelové akupunkturní jehly, které se zavádějí do kůže či svaloviny. Množství a lokalita akupunkturních bodů je volena podle pravidel tradiční čínské akupunktury a na základě předchozího vyšetření. Obvykle se aplikuje několik jehel, které se nechávají zavedené 10 až 30 minut. Pro zvýšení jejich účinku se s nimi může zvláštním způsobem  manipulovat. Akupunktura není jednorázovou záležitostí, ale jsou nezbytná několikerá opakování. Obvykle se akupunktura aplikuje jednou až třikrát týdně a to minimálně šestkrát až desetkrát po sobě. To znamená šest až deset akupunktur v řadě cca jednou týdně. Pak bývá přestávka a v případě potřeby se po jednom až dvou týdnech může série zopakovat.

V případě neinvazivních způsobů pomocí tlaku, tepla, světla, elektrostimulace atd. je nezbytné dělat akupunkturu výrazně častěji. Zase se vždy jedná o kúru a ne o ojedinělé výkony.

Na léčbu jakých problémů se akupunktura hodí?

Akupunktura je vhodná tam, kde se v první řadě jedná o onemocnění psychosomatického rázu a o funkční poruchy. Další oblastí jsou svalové problémy a potíže spojené s vazy a klouby. Jedná se hlavně o problémy vzniklé po zátěži v důsledku přetížení. Kůň je sice chápán jako vrcholový sportovec, ale málo se myslí na jeho rehabilitaci a regeneraci po tréninku či závodě. To bývá často příčinou jeho zchromnutí, kulhání nebo svalových disbalancí. Z vynikajícího koně se pak kvůli bolesti zad, namožených svalů či vazů v končetinách a nebo kvůli banální artritidě stane nepoužitelný jedinec. Akupunkturou jdou řešit i obrny lícního nervu, nepravidelnosti v chodech, změna temperamentu či odmítání poslušnosti. Vynikající je akupunktrua na alergie a s ní spojené dušnosti, vyrážky a záněty neinfekční povahy.

Bolesti zad

Bolest zad je častý problém, který vidíme u všech kategorií koní. Může vzniknout jako důsledek špatné tělesné konstituce (špatného či nedostatečného osvalení), jednotlivého nebo opakovaného zranění, nepravidelného nebo přehnaného tréninku, špatně padnoucího sedla, problému s kopyty, chorob vnitřních orgánů a nebo v důsledku psychických problémů, hlavně nadměrného stresu či špatného ustájení. Akupunktura sama o sobě je vynikající při léčbě, kdy jsou postiženy měkké tkáně (svaly a vazy). Samozřejmě, že je třeba současně odstranit možné příčiny jako sedlo, kopyta, ustájení, nevhodný trénink atd.

Pohybové potíže

Důvodů k ochromnutí koně je mnoho. Akupunktura může pomoci všude tam, kde se jedná o funkční nervové a svalové poruchy. Akupunkturu tedy s výhodou používáme u měkkých tkáňových poranění, podráždění nervů a všude tam, kde konvenční medicína selhala. Velmi efektivní je akupunktura u problémů ramene a boku. Samozřejmě takové příčiny jako otevřená a krvácející zranění, fraktury kostí a kloubů či pohybové potíže způsobené dehydratací patří do oboru konvenční školské medicíny a akupunktura zde může být jen jejím doplňkem.

Parézy a svalové atrofie

Někdy se u koní objeví snížení plného výkonu nebo dokonce neschopnost úplně provést určitý úkon či pohyb. Může to být způsobeno parézou (obrnou) nebo naopak atrofií určitého svalu nebo specializované svalové skupiny. Bývá to při změně způsobu ježdění. Někdy jsou příčinou svaly krku. Též může dojít k paréze lícního nervu a nebo naopak k dráždění trojklaného nervu, což vede k problémům s užděním. Akupunktura dokáže v mnoha případech problém zcela odstranit.

Behaviorální problémy

Dnes již víme, že mnohé koňské problémy mohou vzniknout v důsledku koňské psychiky, která je ovlivněna vnějšími vlivy. Je to – způsob ustájení, odtržení koně od stáda, stres v důsledku sportovního výkonu, kastrace, odstavení hříběte od klisny, nedostatek pohybu, vliv energetických krmných dávek, způsob ježdění atd. Akupunktura může vedle změny managementu koně významně pomoci se zvládnutím psychického stavu.

Alergická dýchací a kožní onemocnění

Problémy s dermatitidami, svěděním, muchaření či letní vyrážky – to je velký prostor pro akupunkturu. Samozřejmě je třeba vyloučit choroby vnitřních orgánů či parazitózy, kdy obě tyto kategorie je lepší pojednat konvenční medicínou. Oblast kůže je velmi blízká i dýchacím cestám a do kategorie nemocí, pro něž je akupunktura skvělou léčebnou metodou je kašel, dušnost a spadá sem i chronický obstrukční syndrom plicní (COPD). Po odstranění primárních příčin (prach, plísně, čpavkové výpary) a případné infekce, je možné přistoupit k léčbě akupunkturou, která může koni zcela navrátit zdraví. Pokud však kůň trpí rozsáhlým emphysemem, tak se s větším úspěchem ani u akupunktury nedá počítat.

Jak koně akupunkturu snášejí

Důležité je, aby terapeut, který akupunkturu provádí, měl v této oblasti vzdělání a respektoval základní pravidla tradiční čínské medicíny. V takovém případě je akupunktura zcela bezpečná. Jehly jsou natolik jemné, že koněm jsou dobře snášeny. Existuje však i celá škála akupunkturních technik, které neužívají jehel a pracují neinvazivním způsobem. Jak jsem už uvedl, je možné použít elektrický proud, magnet, světlo, teplo, tlak a zvuk, což je vlastně také tlak, ale akustický. Všechny neinvazivní akupunkturní techniky jsou rovnocenné jehlování, jen musí být aplikovány častěji. Nesmíme ale zapomínat, že akupunktura je jednou z pěti léčebných praktik, které tradiční čínská medicína aplikuje současně. Důležité je vedle akupuntury tedy i léčebné gymnastikování, bylinné přípravky, dechová cvičení a případně masáže. Výrazně se tím urychlí a zefektivní léčba. Samostatné použití akupunktury má jen dílčí úspěch, nicméně často i tak výrazně pomůže.

 

This entry was posted in Články, Lidé, Zvířata. Bookmark the permalink.

Napsat komentář