background

Měsíční slepota a smutek

Chtěl bych upozornit na jednu příčinu, která vede ke vzniku ERU (equinní rekurentní uveitida), tedy měsíční slepoty. Chci to dokumentovat na dvou konkrétních případech. Bohužel případů je více. Tou příčinou je odloučení koně od stáda a jeho samota.

První případ. Vyšetřoval jsem koně s měsíční slepotou. Je to mladý sedmiletý valášek. Ustájený je v maštali s dalšími dvěma koňmi a s nimi občas chodí i na pastvinu. Užívaný je v lehkém zápřahu a pod sedlem. Je tedy zvyklý žít ve stádu a mít s koňmi fyzický kontakt. To koně vyžadují pro svoji psychickou pohodu. Majitel tohoto koně prodal jako zdravého a bez potíží jiným lidem, kteří si ho koupili s úmyslem využívat ho též v zápřeži. Jiného koně nemají a tak byl v novém ustájení sám. Byl vytržen z jeho obvyklého prostředí. Po cca měsíci si noví majitelé všimli, že má pravé oko za rohovkou zakalené a že špatně vidí. Jiné příznaky neměl. Koně tedy vrátili původnímu majiteli. Ten koně vzal zpět, zavolal veterináře, veterinář konstatoval měsíční slepotu a řekl, že kůň je na oko slepý. Konstatoval, že se s tím nedá nic dělat a žádnou léčbu nepředepsal. Nerozumím tomu, ale stalo se.

Majitel se na mě obrátil s prosbou o pomoc a s tím, zda jde s koněm ještě něco dělat. Evidentně své koně miluje. Koně jsem vyšetřil metodou EAD a důkladně ho prohlédl. Dělám to tak vždy a domnívám se, že bez takového postupu se toto onemocnění vyléčit nedá. Nemyslím, že je kůň slepý. Reaguje na světlo a stín. Tedy vidí alespoň trochu. To bylo dobré zjištění a mělo smysl dále pokračovat. Oko bylo klidné, bez otoku a bez výtoku. Zákal byl v zadní komoře oční. Bylo nadějné, že se zatím zdálo, že srůsty v oku nebyly, jen výpotek. Z EAD vyplynula nerovnováha na dráze ledvin a močového měchýře. Podstatné bylo, že byly zasaženy jen tyto dva orgánové okruhy. To je právě výhoda EAD, že můžeme zjistit, které orgány se na poruše imunity podílejí a ty cíleně léčit.

Druhý kůň, o kterém chci hovořit, je starší a v péči ho mám již několik let. Je z prestižní stáje, ale není sportovně využíván, jen rekreačně. U toho se ERU objevila před několika lety a i přes léčbu se záchvaty nějakou dobu opakovaly, ale vždy jen krátce. Oko postižené není. Léčen byl zprvu klasicky zkušeným veterinářem. Bohužel tato léčba k uzdravení nevedla. Záchvaty stále recidivovaly, tak jsem po EAD vyšetření nasadil bylinnou a homeopatickou léčbu. Frekvence záchvatů se ihned významně snížila, ale nevymizely zcela. Hledal jsme tedy další spouštěcí mechanizmus. Zprvu to vypadalo, že příčinou je plíseň v seně a v jádru, které dostával kvůli podmínkám ve stájích. Obojí nebylo nijak valné kvality. Když jsem se vrátil do jeho minulosti a do začátku potíží, tak se objevila nová skutečnost. Záchvaty nastaly v době, kdy z výběhu, do kterého přes den chodil, jiní majitelé odvezli jeho koňského kamaráda. Došlo tedy ke změně složení stáda. Po cca dvou týdnech od této události se objevil první záchvat měsíční slepoty. Ty se pak opakovaly vždy se změnou v potravním řetězci v závislosti na kvalitě sena a jádra, či dalších příkrmů.

To mě vedlo k doměnce, že problém je v tom, že ve výběhu začal být sám, i když v dohledu měl jiné koně. Nicméně zmizela možnost fyzického kontaktu s nimi. Přemluvil jsem proto majitele, aby tento stav změnil a dal k němu svoji klisnu, kterou měl v jiné stáji. K velkému překvapení záchvaty vymizely. Klisna pak ale měla nějaké vlastní zdravotní problémy se zubem a proto nějaký čas nechodila do společného výběhu a u valacha se opět objevil záchvat ERU.

Zdá se možné, že opětovné odloučení koně od stádového společníka bylo příčinou vzniku dalšího záchvatu měsíční slepoty?

Téměř jistotu jsem nabyl, když jsem kontaktoval některé další majitele léčených koní a prohledal dokumentaci a poznámky v chorobopisech většího množství starších případů. Skutečně se zdá být jisté, ža jedním ze spouštěčů záchvatů měsíční slepoty je psychika a konkrétně změna ve složení stáda a nebo jeho změna či odloučení koně od něj. Je to způsobeno pravděpodobně tím, že autoimunitní systém podílející se na imunitní odezvě v oblasti oka je ovlivněn játry a ledvinami. Zvláště ledviny jsou závislé na společenských a partnerských vztazích a játra na stresu.

Tím nechci říci, že se ERU dá léčit pouhou změnou ustájení, ale u některých koní to je k jejímu zvládnutí důležitý předpoklad. Měsíční slepota je porucha autoimunitního systému oka a má proto více systémových příčin. Důležité je koni změnit, pokud to jde, co nejvíce nepříznivých vnějších vlivů. Vlastní léčba  je pak složena z podávání bylinných extraktů, které normalizují práci všech orgánových okruhů, které jsou narušeny a vnější projevy je možné ovlivnit a odstranit homeopatiky.  Takto pojatý léčebný komplex celostního chápání zdravotního problému jsem nazval SYMEDtherapy. Tato léčba nemá vedlejší účinky, ale vyžaduje komplexní řešení a delší dobu podávání bylin a homeopatik. Úprava funkce touto metodou probíhá najednou u všech orgánů, což medikamentózní léčba neumožňuje. Naprosto vynikající jsou výsledky. Například měsíční slepotu se daří významně ovlivnit v 70 až 80 %. To je úžasný výsledek. Spolupracujeme ale i s veterináři, neboť z klasické medicíny je důležité rozkápávání oka na začátku léčby atropinem, aby se zabránilo vzniku srůstů v oku. Komplexní zásah a odstranění některých vnějších vlivů většinou vede k úplné normalizaci autoimunitního systému oka a vyléčení onemocnění a koně pak opět normálně vidí.

Čím dříve se s touto léčbou začne, tím větší je naděje, že oči koně nebudou poškozeny. Pokud se začne s léčbou v okamžiku, kdy v oku již nastaly strukturální změny a objevil se v nich výpotek, je prognóza úplného návratu vidění podstatně horší. Nicméně i v takových případech jde někdy obnovit koni alespoň obrysové vidění a zákal v očích a srůsty postupně resorbovat. Trvá to ale dost dlouho a samozřejmě v některých případech to je již nemožné.

Závěrem chci napsat, že kůň je stádové zvíře a potřebuje stádo pro svoji tělesnou i duševní pohodu. Myslete na to, když si koně pořizujete. Plánujte, kde bude kůň žít a zajímejte se i o to, kde kůň žil, než k vám přišel. Váš kůň vám bude skvělým parťákem.

This entry was posted in Články, Zvířata. Bookmark the permalink.

Napsat komentář