background

SYMEDtherapy

Před cca padesáti lety se začal u nás i ve světě rozvíjet lékařský obor psychosomatické medicíny. Jeho základní myšlenkou je vliv psychiky na zdraví jedince. Dnes už nikdo nezpochybňuje, že psychika a životní prostředí mají podstatný vliv na vznik a vývoj nemocí. Psychosomatika je i jedním ze základních kamenů celostního pojetí zdraví. Proto je též využívána při diagnostice a terapii.

Já se s ní setkávám po celou svoji profesní dráhu v humánním zdravotnictví a v posledních letech i u zvířat. Do souboru celostních vyšetřovacích metod se u nás od osmdesátých let začlenila i metoda EAV (elektroakupunktura podle Volla), která mapuje na základě měření elektrického napětí stav jednotlivých tělních orgánových okruhů. Tyto okruhy se nazývají podle nám známých anatomických orgánů, které činnost příslušného okruhu řídí. Takovéto vyšetření nám dává zdravotní mapu těla pacienta a ukazuje na místa, která jsou oslabena a jsou pravděpodobným zdrojem jeho potíží. Začátkem osmdesátých let jsem začal přístroje EAV vyrábět a od devadesátých let jsem je zařadil jako základní produkt své nové firmy, která se stala významným výrobce těchto přístrojů u nás i ve světě. Později jsem tuto metodu modifikoval pro použití u zvířat. Její podstata a výhody zůstaly stejné, ale poskytla zcela nový pohled na řadu onemocěnní v oblasti veterinární medicíny. Název metody je poněkud pozměněn a ve zkratce zní EAD, což je zkratka elektroakupunkturní diagnostika.

EAV a EAD se staly základem komplexního vyšetřovacího a léčebného systému, který jsem nazval SYMEDthrapy. Jak vše probéhá. Na základě vstupního pohovoru, fyzické prohlídky a následného EAV nebo chcete-li EAD vyšetření dostáváme obraz zdravotního stavu pacienta. Ten je pak možné doplnit i klasickými laboratorními testy, RTG nebo dalšími vyšetřeními. Takto získaný obraz o vývoji nemoci a pacientově zdravotním stavu je podkladem pro návrh cílené léčby. Ta se většinou zaměřuje na unikátní bylinné extrakty z celých živých rostlin, kde některé kombinace jsou duchovním vlastnictvím mé firmy SYMED. V unikátním léčebném systému používám i homeopatii, dietní opatření a úpravu stravovacích návyků, léčebnou gymnastiku a některou z modifikací tradiční čínské medicíny od akupunktury přes fototerapii, magnetoterapii a podobně, které upravují tok energie Čchi v organiizmu. Do systému je možné zařadit i masáže, speciální tónové a relaxační pasáže a podobně.   SYMEDtherapy na základě celostního vyšetření chápe pacienta komplexně jako celek. V tom je unikátní. Hledá příčiny onemocnění, které snaží odstranit. Podle toho navrhuji i léčbu a následnou regeneraci. Tento postup zaručuje velmi vysokou úspěšnost této metody. To je na ní jedinečné a originální. Hlavbním heslem je „Odstranit příčinu, ne jen projevy“.

This entry was posted in Články, Lidé, Zvířata. Bookmark the permalink.

Napsat komentář