background

Terapeutické permanentní magnety

S terapeutickými magnety máme dlouholeté zkušenosti. Je to díky magnetům Ormacon, které se vyráběly už v osmdesátých letech ve Výzkumném ústavu materiálu v Běchovicích. My jsme s nimi pracovali nejprve při regeneraci u sportovců a později v naší firemní poradně. Byla to novinka nejen u nás, ale i ve světě. Magnety měly fokusované magnetické pole a tím umožňovaly dosáhnout velmi vysoký gradient magnetického pole na čtvereční centimetr a pole zasahovalo hlouběji položené struktury, než tehdy běžné magnety feritové. Právě gradient magnetického pole je rozhodující při terapii. Fokusace magnetického pole umožnila užití magnetu jako neinvazivního stimulačního prvku u magnetické terapie a magnetopunktury. Výrazně zkrátila potřebnou dobu stimulace akupunkturního bodu na pouhých 20 vteřin.

 

Aplikace permanentního magnetu na koleno koně. (magnetická žehlička)

Magnety měly potlačený jeden magnetický pól a tak se snížila expozice ruky terapeuta pracujícího s magnetem. Takovému magnetu jsme říkali magnetická jehla. Magnetické jehly měly zesílený buď severní nebo jižní magnetický pól. Jižní pól působí stimulačně a severní pól tlumivě. Magnetické jehly nenarušují integritu kůže a stačí jejich běžná desinfekce. Modře máme označeny magnety se zvýrazněným severním pólem, které tlumí.

 

Červeně označené magnety mají zvýrazněný jižní pól a působí stimulačně.

Dalším typem magnetů byly magnety stomatologické, které jsme využívali k léčbě paradentózy dásní a aftů.

Zcela překvapivé byly výsledky magnetických masáží . Tyto masáže je možné provádět buď přes holou pokožku, nebo přes oděv. Magnety působí soustředěným magnetickým polem oběma póly zároveň. Nazvali jsme je magnetickými žehličkami.

 

Na obrázku je současná podoba „magnetické žehličky“:

Mezi oběma póly je velmi vysoký gradient magnetického pole a ten působí prakticky skokovou změnu směru polarity pole. To je výhodné i při léčbě kožních afekcí, svalových spazmů, zlomenin, kloubních potíží, bolestí páteře a v dalších ortopedických a rehabilitačních aplikacích. Magnety po postiženém místě pohybujeme a magnetické pole se tak mění a v tkáních vytváří indukcí elektrické proudy. Ty pak mají léčebný efekt.

Zde ale musíme upozornit na kontraindikace této léčby, kterými jsou vodivé implantáty a kardiostimulátory. To jsou však jediné kontraindikace této terapie.

Magnety byly užity i očními lékaři k odstranění nitroočních magnetických těles v předním a zadním očním segmentu.

Nezávislost permanentních magnetů na zdroji elektrické energie je předurčuje pro snadné použití v terénu.

Jako poslední významné užití permanentních magnetů chci zmínit jejich vynikající úspěch při léčbě patní ostruhy a u zánětů svalových úponů.

Magnety Ormakon jsou dnes již minulostí a nahrazují je jiné magnetické materiály, které mají ještě výraznější léčebné účinky.

Magnety užíváme nejen u lidí, ale i při léčbě koní, psů a koček.

 

This entry was posted in Články, Lidé, Zvířata. Bookmark the permalink.

Napsat komentář