background

Pulsní magnetické pole a jeho účinky u zvířat

Podnět k napsání tohoto článku daly různé a často dost málo fundované zprávy objevující se v tisku i na internetu. Magnetickému poli jsou mnohdy přisuzovány až nepřiměřené léčebné schopnosti a je aplikováno bez bez základních znalosti o jeho působení na biologický systém. To platí jak pro odbornou, tak laickou veřejnost. Komerce dala vzniknout přístrojům, které se objevují na trhu a hned na první pohled je jen trochu znalému odborníkovi jasné, že nemohou mít žádný léčebný účinek. O to více je nebezpečné, že takové přístroje používají laici a nebo neodborně zaškolení lidé.

V názvu článku jsem použil obecně používaný termín magnetické pole. Ten je ale nepřesný. U těchto přístrojů jde vždy o pole elektromagnetické, které vzniiká průtokem pulsního či sinusového proudu cívkou. Cívka může být ve tvaru solenoidu (válce), ve kterém je železové jádro a nebo to může být prstenec – toroid, do kterého nebo ke kterému se biologická tkáň přikládá. V případě solenoidu vyzařuje elektromagnetické pole v jeho ose a na pacienta se přikládá jeho krátkými stranami. Uvnitř solenoidu může být železové jádro, které pole homogenizuje.

Na obrázku 1. vidíme pacientku s dolními končetinami zasunutými do toroidního zářiče. Vedle stojí generátor proudu, který v toroidu generuje pulsní elektromagnetické pole.

 

 

Obrázek 2. ukazuje podobný klinický přístroj.

 

Pulsní magnetické pole a jeho účinky u zvířat

Úmylsně používám celý název, tedy pulsní elektromagnetické pole, protože z hlediska biologického je důležité si uvědomit, že pulsní proud vytvářený generátorem protéká cívkou a v ní teprve vytváří magnetickou složku. Je tak zřejmé, že mluvit pouze o magnetu není správné a musíme mít na paměti , že generované pole má elektrickou i magnetickou složku.

Magnetoterapie, jak se léčba pomocí elektromahnetů nazývá působí na více úrovních:

 

  • působí zlepšení krevního oběhu bez produkce tepla na povrch utěla i ve vnitřnívhj orgánech
  • zlepšuje zásobení tkání kyslíkem
  • snižuje bolest
  • urychluje regeneraci poškozených nervů
  • snižuje inkontineci
  • zlepšuje regeneraci po zlomeninách a v případě osteoporózy
  • snižuje biolesti při gegenerativních kloubních onemocněních
  • má myoanalgetický efekt
  • výrazně urychluje hojení kožnjích lézí například u bércových vředů a podlomů u koní

 

Magnetické pole proniká bez překážek tkáněmi a v místech, kde je vodivé prostředí a mohou vzniknou vodivé smyčky indukuje elektrický proud. Na rozdíl od ošetření přímo elektrickým proudem, nezpůsobuje ošetření elektromagnetickým polem žádné pocity. Ošetření je snadné a v případě odborné aplikace nemá vedlejší účinky.

V  pracuji s pulsním magnetem české provenience. Lze s nim pracovat jak v ruce nebo ho u klidných koní fixovat gumovou páskou.

 

 

Elektromagnetické pole můžeme používat v řadě specializací:

Neurologie – bolestivé syndromy

- spasticita tkání

- priferní i centrální ochablost svalová

- poranění svalů

- inkontinence

 

Ortopedie – chronické degenerativní bolesti kloubů

- nehojitelné zlomeniny

- senilní osteoporóza

 

 

Gynekologie – chronické bolesti malé pánve

- dysmenorrhoeický syndrom

- salpingitis

- adnexitis

 

Dermatologie – ulcus cruris (bércový vřed)

- psoriesis (lupénka)

 

Rehabilitace – stavy po mozkových příhodách

- stavy po úrazech

- sklerosa multiplex

 

Přístrojů se vyrábí celá řada a jimi generované elektromagnetické pole má různé tvary impulsů a různou frekvenci. Také se přístroje liší velikostí vyzařovacích cívek a zářičů. Pro různé druhy aplikace se používají různé typy.

Na závěr je třeba říci, že i když aplikace elektromagnetického pole má málo kontraindikací, tak jsem zaznamenali případy bolestí hlavy, přechodné ztráty stability, vznik očních fosfénů, nespavost a při aplikaci na křížovou oblast u adolescentů s pomočováním ztrátu rovnováhy. Proto je třeba, aby přístroje aplikovali odborně zaškolení terapeuté.

This entry was posted in Články, Zvířata. Bookmark the permalink.

Napsat komentář