background

Kurz akupunktury a přidružených technik pro různé profesní skupiny

4.9.2021 02:0020.11.2021 17:00

Kurz je určen pro různé profesní skupiny. Oproti minulým ročníkům bude výuka daleko více diferencována pro různé specializace. Z toho důvodu se budou jednotlivé lekce lišit podle cílového zaměření studentů a odlišné budou hlavně praxí v některých přednáškách. Budou to vlastně profesně tři kurzy, probíhající v prvních úvodních lekcích společnou teoretickou přípravou. Tu musí znát každý akupunkturista. Tímto členěním kurzu tak bude dalko více času na rozdílné speciální praktiky a postupy pro jednotlivé akupunkturní specializace ve druhé části. Druhá část kurzu už bude specializovaná. Rozdílné přednášky druhé speciální části budou  v rozdílných časech. Bude tak možné aby jeden student se soubežně věnoval různým specializacím.

Specializace budou tři:

1.  akupunktura zaměřená na humánní nemoci

2  .akupunktura zaměřená na zvířata

3.  kosmetická akupnktura

 

Akupunktura a orgánová diagnostika je nedílnou součástí tradiční čínské medicíny TČM. Akupunktura je ve své kolébce prováděna na základě pulzové diagnostiky. Západní svět ji nahradil objektivní metodou EAV (elektroakupunktura podle Dr. Volla) a v oblasti veterinární EAD (elektroakupun­kturní diagnostikou dle Ing.Sychry).

Letos otevíráme další semestr studia akupunktury a přidružených technik pro ty, kteří se chtějí těmto technikám věnovat v rámci své profese a platné legislativy. Mohou se ho účastnit i absolventi  z jiných akupunkturních škol, kteří si chtějí doplnit své znalosti v oboru. Osnovy a rozsah výuky v našem Centru je výsledkem čtyřicetiletého studia a praxe Ing.Tomáše Sychry. Ing Sychra pracoval v sedmdesátých a osmdesátých letech jako klinický a výzkumný pracovník v prestižních zdravotnických zařízeních. V nich se podílel na vzniku a práci řady specializovaných akupunkturních ambulancí a učil řadu současných lékařů akupunkturistů a později i veterinářů.

Sám byl studentem kurzů pořádaných ILF Praha a NOZOCO Brno a žákem našich předních lékařů akupunkturistů jako MUDr.Milady Barešové, MUDr. Václava Kajdoše, prim.MUDr.Jiřího Marka, prim.MUDr.Richarda Umlaufa a dalších. Na svém kontě má přes 40 odborných a vědecký pojednání proslovených na národní i mezinárodní úrovni a publikovaných v řadě časopisů. Složil též lékařskou specializační atestaci.

V roce 1990 založil firmu Symed Ing.Tomáš Sychra, která se specializuje na celou problematiku akupunktury a přidružených technik a poskytuje moderní výchovu pracovníků v tomto oboru. Zabývá se i výrobou pomůcek a přístrojové techniky pro akupunkturu.

Naše studium probíhá formou přednášek a konzultací vždy jednou měsíčně o víkendu. Žák musí absolvovat všechny přednáškové dny. V době mezi přednáškami dostávají žáci další  astudijní materiály k opakování přednesené látky. Na konci studia, po absolvování všech přednášek se skládá závěrečná zkouška a je vydáno potvrzení o absolvování studia a studující obdrží diplom. Kurz je vzdělávací a nikoli rekvalifikační ve smyslu Živnostenského zákona.

Studium je diferencováno podle specializace studenta na oblast humánní medicíny, veterinární medicíny a na kosmetiku.

Rozsah studia. Studium je věnováno tradičním představám celostní medicíny, pracující s pojmy taoismu, jako je životní síla čchi, principy Jin a Jang, vliv okolního vesmíru na biologický objekt a nahlížení na organizmus jako na jeden celek. K řízení organizmu prostřednictvím orgánových okruhů je použito pět základních pilířů tradiční čínské medicíny a to léčebná dieta, bylinná léčba, akupunktura, dechová cvičení a speciální gymnastika a masáže. Dále je studium věnováno i akupunktuře a jejím neinvazivním odnožím v návaznosti na další metody TČM. Je probírán systém orgánových drah a systém akupunkturních bodů na nich ležících, dále některé speciální mikrosystémy a mimodráhové body. Budou probrány způsoby stimulace akupunkturních bodů i tradiční pulsová diagnostika. Speciálně se také probírají funkce jednotlivých akupunkturních bodů a jejich specifická účinnost.

Akupunktura a orgánová diagnostika jsou nedílnou součástí tradiční čínské medicíny TČM. Akupunktura je ve své kolébce prováděna na základě pulzové diagnostiky. Západní svět ji nahradil objektivní metodou EAV (elektroakupunktura podle Dr. Volla) a v oblasti veterinární EAD (elektroakupun­kturní diagnostikou Ing.Sychry). Proto je v přednáškách vysvětlen i princip této diagnostiky.

Otevíráme další semestr studia akupunktury a přidružených technik pro ty, kteří se chtějí těmto technikám věnovat v rámci své profese a platné legislativy. Mohou se ho účastnit i absolventi jiných škol, kteří si chtějí doplnit své znalosti v oboru, protože osnovy a rozsah výuky v našem Centru, je výsledkem čtyřicetiletého studia a praxe Ing.Tomáše Sychry. Ing Sychra pracoval v sedmdesátých a osmdesátých letech jako klinický a výzkumný pracovník v prestižních zdravotnických zařízeních. V nich se podílel na vzniku a práci řady specializovaných akupunkturních ambulancí a učil řadu současných lékařů akupunkturistů a veterinářů.

Zahájení semestru       

4.9.2021 (10 až 17 hod) pro všechny skupiny společně

25.9.2021 (10 až 17 hod) opět pro všechny tři skupiny společně

 

9.10.2021 (10 až 17 hod)   humánní  akupunktura 

10.10.2021 (10 až 17 hod) veterinární akupunktura   

 

23.10. 2021 (10až 17 hod) kosmetická akupunktura 

 

6.11.2021  (10 až 17 hod) humánní akupunktura 

7.11.2021  (10 až 17 hod)  veterinární akupunktura

 

20.11.2021 )10 až 17hod) kosmetická akupunktura

 

Závěrečná zkoužka je v dalším individuálně dohodnutém termínu.

Cena kurzů je  14 990 Kč. 

V termínu do 22.8.2021 zaplaťte nevratnou zálohu 2000 Kč. Zbytek uhradíte do prvního termínu

přednášek 4.9.2021. Záloha je potvrzením přihlášky a proto je nevratná.

(ke každé platbě bude vystaven daňový účet)

Minimální počet  přihlášených je 5. Při menším počtu účastníků platí ceny jako u individuálního kurzu.

Počet účastníků je omezen a proto platí přednost dřívější přihlášky a úhrady kurzovného. 

 

Pro bezhotovostní platbu použijte  č.ú.  2400765175/2010, vedeného u Fio Banka a jako V.S. uveďte svoje telefonní číslo pro snadnější identifikaci platby.

Přihlášky posílejte mailem na symed@symed.cz a napište do ní své Jméno a Příjmení a telefonní číslo, podle kterého identifikujeme platbu.

Přednášky se uskuteční v  Centru DRUID, Davídkova 24, Praha 8 a veterinární praxe na Ranči Jablonná

Další informace na telefonu 603 245 117

 

 

 

 

 

   

 

This entry was posted in Kurzy, Lidé, Zvířata. Bookmark the permalink.

Napsat komentář