background

Kurz akupunktury

1.6.2024 10:0016.6.2024 17:00

Pro velký zájem opakujeme kurz pro zájemce o akupunkturu. V přednáškách budou vždy vypíchnuty speciální informace pro určitý obor.

Tímto členěním kurzu tak bude daleko více času na rozdílné speciální praktiky a postupy pro jednotlivé akupunkturní specializace.

Specializace:

1.  akupunktura zaměřená na humánní nemoci

2.  akupunktura zaměřená na zvířata

3.  akupnktura pro nelékařské profese (maséři, kosmetičky atd.)

Mohou se ho účastnit i absolventi  z jiných akupunkturních škol, kteří si chtějí doplnit své znalosti v oboru.

Osnovy a rozsah výuky v našem Centru je výsledkem čtyřicetiletého studia a praxe Ing.Tomáše Sychry. Ing Sychra pracoval v sedmdesátých a osmdesátých letech jako klinický a výzkumný pracovník v prestižních zdravotnických zařízeních. V nich se podílel na vzniku a práci řady specializovaných akupunkturních ambulancí a učil řadu současných lékařů akupunkturistů a později i veterinářů.

Sám byl studentem kurzů pořádaných ILF Praha a NOZOCO Brno a žákem našich předních lékařů akupunkturistů jako MUDr.Milady Barešové, MUDr. Václava Kajdoše, prim.MUDr.Jiřího Marka, prim.MUDr.Richarda Umlaufa a dalších. Na svém kontě má přes 40 odborných a vědecký pojednání proslovených na národní i mezinárodní úrovni a publikovaných v řadě časopisů. Složil též lékařskou specializační atestaci.

V roce 1990 založil firmu Symed Ing.Tomáš Sychra, která se specializuje na celou problematiku akupunktury a přidružených technik a poskytuje moderní výchovu pracovníků v tomto oboru. Zabývá se i výrobou pomůcek a přístrojové techniky pro akupunkturu.

Naše studium probíhá formou přednášek a konzultací vždy jednou měsíčně o víkendu. Žák musí absolvovat všechny přednáškové dny. V době mezi přednáškami dostávají žáci další studijní materiály k opakování přednesené látky. Na konci studia, po absolvování všech přednášek se skládá závěrečná zkouška a je vydáno potvrzení o absolvování studia a studující obdrží diplom. Kurz je vzdělávací, tedy nikoli rekvalifikační ve smyslu Živnostenského zákona.

Studium je diferencováno podle specializace studenta na oblast humánní medicíny, veterinární medicíny a dalších profesí.

Rozsah studia. Studium je věnováno tradičním představám celostní medicíny, pracující s pojmy  jako je životní síla čchi, principy Jin a Jang, vliv okolního vesmíru na biologický objekt a nahlížení na organizmus jako na jeden celek. K řízení organizmu prostřednictvím orgánových okruhů je použito pět základních pilířů tradiční čínské medicíny a to léčebná dieta, bylinná léčba, akupunktura, dechová cvičení a speciální gymnastika a masáže. Dále je studium věnováno i akupunktuře a jejím neinvazivním odnožím v návaznosti na další metody TČM. Je probírán systém orgánových drah a systém akupunkturních bodů  a  speciálně se také probírají funkce jednotlivých akupunkturních bodů a jejich specifická účinnost.

Akupunktura a orgánová diagnostika jsou nedílnou součástí tradiční čínské medicíny TČM. Akupunktura je ve své kolébce prováděna na základě pulzové diagnostiky. Západní svět ji nahradil objektivní metodou EAV (elektroakupunktura podle Dr. Volla) a v oblasti veterinární EAD (elektroakupun­kturní diagnostikou Ing.Sychry). Proto je v přednáškách vysvětlen i princip této diagnostiky.

Zahájení kurzu:

Sobota 1.6..2024 v  10 hodin v Centru DRUID, Davídkova 602/24, Praha 8

Další termíny

2.6 a dále  15.6 a 16.6.2024 

 Závěrečná zkoužka je v dalším individuálně dohodnutém termínu.

Cena kurzu je  19 990 Kč. 

V termínu do 19.5.2024 zaplaťte zálohu ve výši 5000 Kč.  

Zbytek můžete uhradit do první přednášky

Záloha je potvrzením přihlášky a proto je nevratná. 

(ke každé platbě bude vystaven daňový doklad)

Minimální počet  přihlášených je 5. Při menším počtu účastníků platí ceny jako u individuálního kurzu.

Počet účastníků je omezen a proto platí přednost dřívější přihlášky a úhrady kurzovného. 

 

Pro bezhotovostní platbu použijte  č.ú.  2400765175/2010, vedeného u Fio Banka a jako V.S. uveďte svoje telefonní číslo pro snadnější identifikaci platby.

Přihlášky posílejte mailem na symed@symed.cz a napište do ní své Jméno a Příjmení, adresu bydliště a telefonní číslo, podle kterého identifikujeme platbu.

Přednášky se uskuteční v  Centru DRUID, Davídkova 24, Praha 8 a veterinární praxe na Ranči Jablonná

Další informace na telefonu 603 245 117

This entry was posted in Kurzy, Lidé, Zvířata. Bookmark the permalink.

Napsat komentář