background

Kopyta

Kurzy zaměřené na bosé koně

Bylo by omylem si myslet, že v těchto kurzech se učí žáci strouhat kopyta.  Není tom tak. Získají zde poznatky, které jim pomohou přejít s dříve kovaným koněm naboso a minimalizovat a maximálně zkrátit přechodné období. Dozví se nejen základy fyziologie kopyta jako orgánu, ale i jak se kopyto po zutí chová. Získají přehled o různých metodách údržby kopyta a o různých trimech. Dozví se jak zabránit vzniku otlaků a abscesů a jak kopyta dále udržovat.