background

Něco o mně

Vážení a milí, psát o sobě je dost obtížné. Patřím mezi několik málo specialistů v oboru biomedicínského inženýrství, mající  jak technické, tak medicínské vzdělání. Jsem dlouholetým klinickým a výzkumným pracovníkem v oboru biomedicínského inženýrství a celou mojí profesní kariérou zdravotnického pracovníka se vine nit tradiční čínské medicíny a druidských léčebných praktik.

Mám lékařskou specializační atestaci v oboru biomedicínské kybernetiky.

Vystudoval jsem též akupunkturu a homeopatii na IDPVZ Brno dnes NOZOCO Brno a mám kredit I.stupně z akupunktury.

S nestorem Československé akupunktury MUDr. Kajdošem jsem se podílel na prověření EAV metody u nás.

Vyvinul jsem vlastní konstrukci EAV přístrojů a přístrojů na terapii světlem a mnoha dalších akupunkturních pomůcek.

S dlouholetými zkušenostmi s akupunkturou u lidí jsem zavedl  vůbec jako první ve světě elektroakupunkturní diagnostiku u zvířat a nazval ji EAD.

Mé publikace jsou známé na domácí půdě i v zahraničí. Věnuji se nekonvenčním léčebným metodám lidí i zvířat.

Přístroje, které užívám i vyrábím jsou certifikované státní zkušebnou a mají klinické atesty

Dosud jsem získal tyto certifikace:

  • diplom inženýra elektrotechniky na FEL ČVUT
  • specializační atestace z biomedicínské kybernetiky v ILF Praha
  • kurz homeopatie IDPVZ Brno
  • kurz akupunktury IDPVZ Brno
  • kredit I.stupně k provádění akupunktury ČLAS JEP
  • kurz sportovní masáže PF UK
  • kurz sportovní a rekondiční masáže se zaměřením na čínskou tlakovou masáž na škole masáží a regeneračních technik „Buď Fit“