background

Lidé

Většina chronických onemocnění, vyjma úrazů, má psychosomatický původ a civilizační příčiny. Důležitý je proto celostní pohled na pacienta, chápání vzájemných vztahů mezi vnitřními orgány a orgánovými okruhy a v neposlední řadě i vliv vnějšího prostředí a informačních toků v něm. Člověk – pacient není izolovaný subjekt, ale je třeba ho vidět ve všech souvislostech. Jen tak je možné ho úspěšně léčit.

Základem práce v mé poradně je proto celostní vyšetření EAV. Jelikož se zabývám léčebnými metodami premenícími z

Kladu důraz vždy na vyšetření a důkladný pohovor, který objasní vnější vztahy a příčiny.

Jako klinický inženýr nevylučuji školskou medicínu a v případě potřeby jsem nakloněn spolupráci s ošetřujícím lékařem. Důležitý je prospěch pacienta. Moje léčebné metody jsou ale založeny na změně toku informací v organizmu a nebo na opravě chybové informace. Nejsou tedy metodami školské medicíny.

Ceník služeb