background

Homeopatie

U onemocnění, kde převládá psychická stránka je nejvhodnější použít konstituční homeopatii. Ta však vyžaduje poměrně rozsáhlý vstupní pohovor, podle kterého se vybere homeopatikum, které má ve svém “obraze” příslušné zdravotní potíže a navíc se shoduje s takzvanými modalitami v chování a pocitech pacienta.

Homeopatie je účinná u lidí i u zvířat. To že pomáhá i zvířatům je důkazem, že se nejedná o placebo, jak mnoho odpůrců homeopatie tvrdí. Zvíře totiž většinou vůbec netuší, že nějaké léčivo dostává.

Používám homeopatika

  • konstituční
  • symptomatická
  • polykompozitní
  • nosody
  • organopreparáty
  • drenážní

Před předpisem homeopatik většinou předchází vyšetření EAV u lidí a EAD u zvířat.

Homeopatiky doplňuji bylinou terapii a tím minimalizuji reverzibilní zhoršení při počátku homeopatické léčby.